Promisy w JavaScripcie

Promisy w JavaScripcie


promise-states

To jasne, że kod wykonywany synchronicznie jest prostszy w pisaniu i debugowaniu, ale wystarczy sobie wyobrazić jak wyglądałyby dzisiejsze aplikacji webowe bez możliwości wykonywania kodu asynchronicznie (np ładowanie danych z zewnętrznych resources’ów). JavaScript daje nam narzędzie ułatwiające tworzenie asynchronicznych wywołań – Promise API.  Promise to coś takiego co reprezentuje ewentualny rezultat asynchronicznej operacji.

Każdy promise może znajdować się w 3 stanach:

 • pending – operacja w toku
 • fulfilled – operacja zakończona powodzeniem
 • rejected – operacja nie powiodła się

Podstawowa różnica pomiędzy wywołaniem synchronicznym i asynchronicznym:

var result;

try {
 result = synchronousOperation();
 console.log(result);
} catch(error) {
 console.error(errror)
}


var result = asynchronousOperation();

result.then(
 result => console.log(result)
).catch(
 error => console.error(errror)
);

 

 

Jak stworzyć promisa bez frameworka typu jQuery czy Angular ?

var promise = new Promise(resolve, reject) => {
  //operacja asynchroniczna

 if(success)
   resolve(“Success”);
 else
   reject(“Failure”);
});

 

 

Rezultat wywołania then można zwracać do kolejnej operacji:

var result = asynchronousOperation();

result.then(
 result => result + ‘@’
).then(
 result2 => console.log(result2) // wynik: rezultat @
);

 

 

Można również przekazywać promisa:

var result = asynchronousOperation();

result.then(
 result => promisifyResult(result);
).then(
 result2 => console.log(result2);
);

 

Jest do bardzo przydatne szczególnie wtedy kiedy musimy wywołać wiele asynchronicznych strzałów do backendu, a wartość zwrócona z jednego requesta jest potrzebna do wywołania następnego z nich.

 

Promise.all

Wyobraźmy sobie jeszcze sytuacje w którym musimy wykonać wiele requestów, a aplikacja ma rozpocząć działanie dopiero wtedy gdy wszystkie są zakończone:

Promise.all([promise1, promise2, …, promiseN]).then(
 results => console.log(results) //wyświetli dane z wszystkich wywołań
);

 

 

Promise.race

Możemy również odpalić wiele requestów, ale chcieć uzyskać rezultat tylko najszybciej zakończonego:

var promise1 = new Promise(resolve, reject) => setTimeout(‘operation1()’, 4000));
var promise2 = new Promise(resolve, reject) => setTimeout(‘operation2()’, 2000));

Promise.race([promise1, promise2]).then(
 winnerResult => console.log(winnerResult ); //który wykonał się szybciej ? :)
);

 

 

Oferta Nasza misja Skontaktuj się

VISIX Systemy informatyczne
ul. Reja 19 62-100 Wągrowiec
NIP: 766 19 40 695
Zajmujemy się projektowaniem i wytwarzaniem zaawansowanych systemów
informatycznych wspierających pracę w rozmaitych dziedzinach przemysłu
i badań naukowych. Nasze oprogramowanie cechuje wysoka jakość wykonania,
minimalizm, ukierunkowanie na użytkownika oraz bardzo konkurencyjna cena.
(c) 2018 by VISIX, Theme by trendyWebStar modified by Leospace