Funkcje

Poznaj bliżej wyjątkowe funkcje Factory Plus związane z raportowaniem prac na hali produkcyjnej

Thumb

Historia produkcji

Szczegółowy raport produkcji zawiera wszystkie chronologicznie ułożone zdarzenia, jakie następowały kolejno w trakcie pracy nad zaplanowanymi zleceniami. Historia całej produkcji może przyczynić się do poprawy kontroli jakości, zarządzania zapasami, efektywności produkcji, a także ułatwić audyty i inspekcje, oraz zwiększyć zadowolenie Klienta. To z kolei przyczynia się do poprawy wydajności i konkurencyjności firmy na rynku.

Rozpocznij

  Thumb

  Raport zleceń produkcyjnych

  Raport zleceń produkcyjnych zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich zleceń. Możemy dowolnie filtrować wyświetlane informacje, np. wybierając te, które są aktualnie w toku, zakończone i nierozpoczęte. Możemy także grupować informacje ze względu na wybrane parametry. Funkcja umożliwia łatwe śledzenie procesów i wykrycie potencjalnych problemów. Dzięki niej możemy szybko podjąć działania naprawcze i poprawić jakość produktów.

  Rozpocznij

   Thumb

   Zużycie materiału

   Raport produkcji umożliwia przejrzystą i szybką weryfikację zużycia materiału, które przypada na poszczególne zlecenia realizowane przez wybranych pracowników. Są to cenne informacje, pozwalające na prognozowanie zapotrzebowania na materiały w przyszłości. Umożliwia to lepsze planowanie zamówień i lepsze zarządzanie zapasami.

   Rozpocznij

    Thumb

    Czas pracy

    Na podstawie rejestracji postępu prac przez pracowników, w raporcie produkcji automatycznie zostaje naliczany czas pracy każdego z pracowników nad konkretnym zleceniem. Rejestracja czasu pracy pracowników przyczynia się do lepszego planowania, optymalizacji kosztów, zapobiegania nadużyciom, dokładnej analizy wydajności pracowników oraz utrzymywania zgodności z przepisami prawa pracy. Konsekwencją może być znaczna poprawa wydajności i konkurencyjności firmy.

    Rozpocznij

     Thumb

     Koszty pracy i materiałów

     Po skonfigurowaniu ustawień oraz wprowadzeniu do systemu informacji na temat wysokości stawki godzinowej pracownika, wydajności maszyny, pracochłonności danego zlecenia, a także ceny danego surowca i ilości, w jakiej przypada na dane zlecenie, system automatycznie będzie wyliczał i uwzględniał w raporcie koszty pracy oraz materiałów. Dane zostaną wyliczone w odniesieniu do pojedynczych zleceń, a dodatkowo można sprawdzić również podsumowanie w odniesieniu do większej liczby zleceń. Automatyczne wyliczanie kosztów pracy oraz materiałów umożliwia łatwe prowadzenie analiz i raportów, oszczędza czas, pozwala na szybkie i skuteczne zarządzanie kosztami oraz na podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.

     Rozpocznij

      Thumb

      Wydajność pracowników

      Odnotowana w systemie historia prac pozwala na automatyczne wyliczenie wydajności każdego pracownika zajmującego się określoną pracą na danym stanowisku. Dzięki tej funkcji można oceniać wyniki pracowników oraz podejmować decyzje dotyczące wynagrodzeń.

      Rozpocznij

       Thumb

       Eksport danych do Excela

       Wszystkie dane zawarte w raporcie można pobrać do pliku Excel poprzez jedno kliknięcie przycisku Eksport do Excela. Dane można następnie poddać dalszym analizom. Korzystając z aplikacji, w prosty sposób tworzymy raporty i podsumowania, które ułatwiają analizę danych i raportowanie ich przebiegu. Dzięki temu przedsiębiorstwo może szybciej reagować na zmiany w procesie produkcyjnym, podejmować decyzje i kontrolować koszty.

       Rozpocznij

        Rozpocznij 14-dniowy okres próbny

        Zacznij zarządzać produkcją w swojej firmie już teraz!

        Jeżeli nasz projekt wzbudza Twoje zainteresowanie lub rozważasz inną formę współpracy, skontaktuj się z nami telefonicznie.

        Jak wygląda FACTORY plus?

        Tak wygląda nasze oprogramowanie do zarządzania produkcją