Funkcje

Poznaj bliżej wyjątkowe funkcje Factory Plus związane z realizacją produkcji

Thumb

Postęp pracy nad zleceniami produkcyjnymi

W zakładce Zlecenia produkcyjne widać wszystkie zlecenia, nad którymi obecnie pracujemy lub które zostały zakończone. Postęp prac jest widoczny w formie pomarańczowego paska z danymi procentowymi. Można je w dowolny sposób filtrować, aby szybko odnaleźć interesujące nas informacje na temat danego zlecenia. Wszystkie dane można jednym kliknięciem wyeksportować do Excela. Podgląd postępu prac w czasie rzeczywistym pozwala na natychmiastowe reakcje w razie problemów oraz na lepszą koordynację pracy zespołu.

Rozpocznij

  Thumb

  Podgląd zlecenia

  Zlecenie można w każdej chwili podejrzeć, żeby sprawdzić szczegółowe dane, np. status zlecenia, planowany koniec realizacji czy też komentarze pracowników dodane w trakcie prac nad zleceniem. Możliwa jest także edycja zlecenia na każdym etapie jego realizacji. Dzięki temu można szybko i łatwo poprawić ewentualne błędy oraz reagować na zmieniające się potrzeby klienta, co z kolei może przyczynić się do zwiększenia liczby zadowolonych klientów i poprawy reputacji firmy.

  Rozpocznij

   Thumb

   Pracownik wybiera stanowisko/maszynę

   Panel pracownika jest bardzo intuicyjny. Po zalogowaniu na swoje konto, operator widzi przypisane do niego maszyny i może wybrać tę, na której właśnie ma pracować. W pomarańczowych małych kółeczkach widać liczbę oczekujących zleceń do wykonania na danym stanowisku. Dostarczenie pracownikom narzędzia, które ułatwia i usprawnia pracę, przyczynia się do zwiększenia zaangażowania w wykonywane zadania. To z kolei może wpływać na poprawę motywacji, zadowolenia z pracy oraz na zwiększenie wydajności. Ważne jest to, że jeden pracownik może zostać przypisany do wielu stanowisk (maszyn) oraz to, że do jednej maszyny można przypisać wielu pracowników.

   Rozpocznij

    Thumb

    Lista zadań pracownika

    Pracownik, po wybraniu odpowiedniej maszyny (stanowiska pracy), widzi listę zleceń, nad którymi będzie pracował. Są one ułożone w kolejności, którą ustala menedżer. Pracownik widzi również zlecenie, od którego musi zacząć swoją pracę (na samej górze Panelu pracownika). Widok zleceń oraz ich kolejność są na bieżąco aktualizowane i ściśle powiązane z Planem produkcji. To pozwala na poprawę efektywności pracy i przyspieszenie realizacji zadań.

    Rozpocznij

     Thumb

     Rozpocznij/zatrzymaj/zakończ

     Pracownik rejestruje pracę nad zleceniem za pomocą kilku przycisków. Żeby oznaczyć rozpoczęcie pracy, wystarczy, że kliknie opcję Rozpocznij. Żeby oznaczyć zakończenie pracy, wystarczy, że kliknie opcję Zakończ. Może także w każdej chwili włączyć przerwę wybierając opcję Zatrzymaj. Uruchomiona pauza będzie widoczna dla menedżera sprawdzającego status danego zlecenia. Łatwa obsługa aplikacji może przyczynić się do uniknięcia obiekcji pracowników przed korzystaniem z nowych rozwiązań. Dodatkowo, funkcja pozwala zorientować się, na jakim etapie jest obróbka zlecenia, a przy okazji pozwala zmierzyć czas operacji.

     Rozpocznij

      Thumb

      Dodawanie komentarzy przez pracownika

      W trakcie realizacji zlecenia na każdym etapie, pracownik może dodać swój komentarz. Będzie on od razu widoczny dla menedżera. Ułatwi to znacznie proces komunikacji w firmie, nie tylko na linii menedżer-pracownik, ale także pracownik-menedżer.

      Rozpocznij

       Thumb

       Raportowanie zużycia surowca i odpadu

       Pracownik, kończąc pracę nad danym zleceniem, ma możliwość uzupełniania podsumowania, podając, jakie było zużycie surowca oraz ile odpadu powstało. System podpowiada wartości automatycznie na podstawie uzupełnionych wcześniej danych w systemie. Pracownik ma jednak możliwość wpisania dowolnej ilości, by podać rzeczywiste informacje. Rejestracja faktycznego zużycia surowca i odpadów umożliwia identyfikację obszarów, gdzie występują nadmierne zużycie surowców lub duże straty. Dzięki temu firma może podjąć odpowiednie kroki, aby zminimalizować straty i oszczędzać surowce.

       Rozpocznij

        Thumb

        Dodawanie załączników na produkcję

        Do każdego wprowadzanego lub edytowanego zlecenia można dodać załącznik, np. z rysunkiem technicznym lub recepturą dotyczącą danego zlecenia. Dokument stanowiący załącznik może być dowolny w zależności od specyfiki branży. Dostęp do szczegółowych informacji i schematów produkcji umożliwia operatorom uniknięcie błędów lub pomyłek, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jakość produktu.

        Rozpocznij

         Thumb

         Ogłoszenia dla pracowników

         Menedżer lub kierownik może w bardzo szybki i prosty sposób przekazać komunikat do swoich pracowników, poprzez dodanie informacji w zakładce Ogłoszenia. Każdy z pracowników będzie miał możliwość zapoznania się z ogłoszeniem po zalogowaniu na swoje konto w aplikacji. Czas poświęcony na cykliczne zebrania zostanie obniżony do niezbędnego minimum, ponieważ panel ogłoszeń ułatwi przekaz ważnych dla całego zespołu informacji.

         Rozpocznij

          Thumb

          Drukowanie etykiet z kodem QR

          Drukowanie etykiet dotyczących danego zlecenia pozwala na bardzo łatwe oznaczenie oraz zweryfikowanie danego zlecenia, poprzez przypisanie mu konkretnego kodu QR. Etykiety pozwalają wszystkim pracownikom łatwo zidentyfikować dane zlecenie. W sekundę widać, co dalej ma nastąpić z konkretnym zleceniem - czy należy je wydać Klientowi, czy przekazać do odpowiedniego działu.

          Rozpocznij

           Rozpocznij 14-dniowy okres próbny

           Zacznij zarządzać produkcją w swojej firmie już teraz!

           Jeżeli nasz projekt wzbudza Twoje zainteresowanie lub rozważasz inną formę współpracy, skontaktuj się z nami telefonicznie.

           Jak wygląda FACTORY plus?

           Tak wygląda nasze oprogramowanie do zarządzania produkcją