Polityka prywatności

VISIX SYSTEMY INFORMATYCZNE

 

ADMINISTRATOR ORAZ DANE KONTAKTOWE

Administratorem danych osobowych jest firma Marcin Nowak VISIX SYSTEMY INFORMATYCZNE z siedzibą i adresem przy ul. Reja 19, 62-100 Wągrowiec (dalej: VISIX)

Kontakt z administratorem możliwy jest również w formie mailowej: visix@visix.pl oraz przez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.visix.pl

PRZETWARZANIE DANYCH – ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH

przetwarzamy wyłącznie dane, które zostały przez Państwa udostępnione:

– w drodze dobrowolnej zgody w postaci wypełnienia formularza kontaktowego albo innej formy kontaktu;

– w związku z zawarciem umowy;

– w związku z rejestracją w systemie Factory Plus.

– w związku z rejestracją plików Cookies lub podobnych technologii (np. google pixel, google analitics) na stronach internetowych www.visix.pl

Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy lub podjęcia kontaktu z Państwem a w odniesieniu do danych zawartych w plikach cookies – do zapewnienia pełnej funkcjonalności Serwisu;

ZAKRES PRZETWARZANY DANYCH

W szczególności możemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail reprezentantów klienta, przedstawicieli lub właścicieli firm (w przypadku, gdy dane osobowe są częścią nazwy firmy) a także numer NIP lub PESEL w odniesieniu do pełnomocników naszych klientów.  

Nie stosujemy profilowania danych w rozumieniu RODO ani nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

dane osobowe przetwarzane będą:

– w celu realizacji świadczonych przez nas usług – zgodnie z Państwa dyspozycją lub treścią umowy;

– w celu realizacji obowiązków prawnych;

– w celu marketingu usług własnych i kontaktu z Państwem;

– celu realizacji innych naszych prawnie uzasadnionych interesów – a w szczególności możliwości odtworzenia historii zamówień, realizacji reklamacji, ochrony przed roszczeniami a w odniesieniu do plików cookies i podobnych – w celach analitycznych i statystycznych oraz w celu rozwoju naszych stron i serwisów internetowych;

 

INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH

odbiorcami Państwa danych mogą być firmy współpracujące z nami przy realizacji zamówień (np. firmy kurierskie, firmy transportowe, podwykonawcy, poczta, obsługa księgowa). W przypadku danych rejestrowanych w serwisie Factory Plus, są one przechowywane w ramach hostingu na serwerach spółki STATNET Online sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

COOKIES

na stronach internetowych prowadzonych przez Administratora („Serwis”) stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu: „cookies”, „Local Storage Object”, „e-Tag”). Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Serwisu do potrzeb osób, odwiedzających strony Serwisu („Użytkowników”). Na potrzeby niniejszej polityki mechanizmy automatycznego przechowywania danych będą określane mianem „cookies”.

Administrator korzysta z usług zewnętrznych usługodawców w celu zbierania informacji o aktywności Użytkowników w Serwisach. Podmioty te mogą̨ umieszczać́ na urządzeniach Użytkowników swoje pliki „cookies”.

Pliki „cookies” są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu. Za ich pomocą dostarczane są administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisu. Żadne z wykorzystywanych przez administratora plików cookies nie pozwalają na identyfikację Użytkownika końcowego Serwisu. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć obsługę plików cookies, korzystając z opcji swojej przeglądarki internetowej.

Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania Serwisu – nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym Użytkownikiem.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub nawiązania kontaktu z Państwem oraz przez cały czas aż do złożenia przez Państwa dyspozycji ich usunięcia. Potrzebujemy informacji o historii Państwa zamówień i specyfice dostarczonego sprzętu, aby zapewnić Państwu np. możliwość rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, co może być niemożliwe lub bardzo utrudnione w przypadku usunięcia tych danych.

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZAMY

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w trakcie trwania umowy może uniemożliwić nam realizację niektórych z uprawnień wynikających z treści zawartej umowy. Dyspozycja taka nie będzie również skuteczna wobec danych niezbędnych do wykonania umowy lub danych, które jako administrator zobowiązani jesteśmy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. dane finansowe i faktury);

Posiadacie Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO).

POWIERZENIE DANYCH W SERWISIE FACTORY PLUS

Wprowadzając informacje zawierające dane osobowe do serwisu Factory Plus (dalej: Serwis) powierzacie nam Państwo wprowadzone do Serwisu dane oraz wyrażacie zgodę na ich podpowierzenie firmie STATNET Online sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, która prowadzi hosting serwerów, na których utrzymywany jest Serwis. Wprowadzenie danych do Systemu stanowi jednocześnie polecenie przetwarzania przez nas tych danych w zakresie opisanym w niniejszej Polityce.

Przetwarzanie przez nas danych wprowadzonych przez Państwa do Serwisu ogranicza się do przechowywania tych danych oraz ich utrzymania. W szczególności nie kopiujemy tych danych, nie udostępniamy ich podmiotom trzecim, nie modyfikujemy, nie usuwamy ani nie wykonujemy żadnych innych czynności przetwarzania– z wyłączeniem trwałego usunięcia danych z nieaktywnych kont po zakończeniu świadczenia usługi.

Posiadacie Państwo prawo do weryfikacji prawidłowości przetwarzania przez nas powierzonych danych osobowych – co odbywa się poprzez odpowiednie zapytanie na nasz mail kontaktowy. Na zapytania dotyczące przetwarzanych danych odpowiadamy w terminie 7 dni.

W przypadku wystąpienia incydentu bezpieczeństwa danych osobowych – np. uszkodzenia przestrzeni serwerowej, awarii Serwisu czy ataku hackerskiego, przekażemy Państwu informację o incydencie dotyczącym powierzonych przez Państwa danych niezwłocznie, ale nie później niż 24 godziny od stwierdzenia wystąpienia takiego zdarzenia.

VISIX dołoży wszelkich starań, aby udzielić wsparcia użytkownikom Serwisu w zakresie realizacji przez nich obowiązków wynikających z art. 32-36 RODO w zakresie, który ma związek z powierzeniem danych.

Wprowadzone do Systemu dane traktujemy jako informacje poufne – zarówno w trakcie świadczenia na Państwa rzecz usług jak i po ich zakończeniu. Dane te nie będą przez nas nikomu udostępniane z wyłączeniem sytuacji, w których wymaga tego prawo (np. na wniosek odpowiednich służb lub sądu),