ERP

Co to jest system ERP ?

System ERP (Enterprise Resource Planning) to zaawansowane oprogramowanie biznesowe, które integruje różne działy i procesy w firmie. Głównym celem systemu ERP jest usprawnienie zarządzania zasobami przedsiębiorstwa poprzez efektywną kontrolę nad finansami, sprzedażą, magazynem, personelem i innymi obszarami działalności. Dzięki centralizacji danych, pracownicy mają dostęp do aktualnych informacji, co umożliwia szybsze podejmowanie decyzji oraz optymalizację działań operacyjnych. Niestety moduł do zarządzania produkcją (zbierający dane bezpośrednio z hali produkcyjnej) rzadko jest standardową częścią systemu ERP.Implementacja systemu ERP może przynieść wiele korzyści, takich jak zwiększenie efektywności operacyjnej, redukcja kosztów, usprawnienie procesów biznesowych oraz poprawa kontroli nad działalnością firmy. Jednakże wdrożenie ERP wiąże się także z wyzwaniami, takimi jak dostosowanie się do zmiany procesów organizacyjnych, szkolenie personelu oraz zapewnienie integracji z istniejącymi systemami IT.

 

Zalety integracji z systemem produkcyjno-magazynowym

 

 1. automatyczne tworzenie zleceń produkcyjnych na podstawie zamówień sprzedażowych z systemu ERP
 2. zbieranie dokładnych kosztów wytworzenia (robocizna, surowce, energia) w celu porównania z danymi sprzedażowymi (faktury) w systemie ERP
 3. synchronizacja magazynu produktów gotowych (stock) na podstawie danych o wykonanych zleceniach produkcyjnych
 4. dane o dostępności pracowników (urlopy) z systemu ERP będą istotną informacją podczas planowania produkcji
 5. możliwość wygenerowania faktury VAT w systemie ERP na podstawie danych ze zlecenia produkcyjnego

WMS

Co to jest system WMS ?

System WMS (Warehouse Management System) to narzędzie informatyczne zaprojektowane do zarządzania operacjami magazynowymi w firmach. Głównym celem systemu WMS jest optymalizacja procesów składowania, kompletacji zamówień, oraz monitorowanie stanów magazynowych. Dzięki zastosowaniu systemu WMS, przedsiębiorstwa mogą skutecznie kontrolować przepływ towarów, minimalizować błędy i usprawniać działania związane z zarządzaniem zapasami.

System WMS oferuje szereg funkcji, takich jak zarządzanie lokalizacjami w magazynie, śledzenie przepływu towarów, optymalizacja układu magazynu oraz generowanie raportów i analiz. Dzięki automatyzacji wielu procesów, system WMS umożliwia zwiększenie wydajności magazynowej, skrócenie czasu realizacji zamówień oraz poprawę obsługi klienta poprzez zapewnienie szybkiego dostępu do potrzebnych produktów. W rezultacie, przedsiębiorstwa mogą zyskać konkurencyjną przewagę na rynku poprzez lepsze zarządzanie swoimi zasobami magazynowymi.

Zalety integracji z systemem produkcyjno-magazynowym

 1. aktualizacja stanów magazynu produktów gotowych w systemie WMS na podstawie zakończenia zleceń produkcyjnych
 2. synchronizacja zużycia surowców, półproduktów i odpadów pomiędzy systemem produkcyjnym (raportowanie zużycia przez pracowników) a magazynem surowców w WMS
 3. automatyzacja rezerwacji ilości surowców zarejestrowanych w systemie WMS na podstawie listy zleceń produkcyjnych
 4. synchronizacja informacji dotyczących tracebility

CRM

Co to jest system CRM ?

System CRM (Customer Relationship Management) to narzędzie informatyczne, które służy do zarządzania relacjami z klientami w firmie. Głównym celem systemu CRM jest gromadzenie, analiza i wykorzystywanie danych dotyczących klientów w celu zwiększenia ich lojalności oraz poprawy doświadczenia zakupowego. Dzięki zastosowaniu systemu CRM, przedsiębiorstwa mogą lepiej zrozumieć potrzeby i preferencje klientów, personalizować interakcje oraz efektywniej zarządzać procesami sprzedaży i obsługi klienta.

System CRM oferuje szereg funkcji, takich jak zarządzanie danymi klientów, śledzenie historii kontaktów, automatyzacja działań marketingowych i obsługi zgłoszeń, oraz generowanie ofert i raportów. Dzięki centralizacji informacji o klientach, pracownicy mogą skuteczniej koordynować działania, unikając duplikacji wysiłków i zapewniając spójność komunikacji z klientami. W rezultacie, system CRM umożliwia budowanie trwałych i korzystnych relacji z klientami, co przekłada się na zwiększenie sprzedaży, wzrost lojalności klientów oraz poprawę wizerunku firmy.

Zalety integracji z systemem produkcyjno-magazynowym

 1. synchronizacja bazy danych klientów
 2. automatyczne tworzenie zleceń produkcyjnych na podstawie zamówień sprzedażowych z systemu CRM
 3. zbieranie danych o kosztach wytworzenia zleceń jako element analizy opłacalności zamówień od klientów

W jaki sposób FACTORY plus integruje się z aplikacjami zewnętrznymi?

REST API

System FACTORY plus to aplikacja online, która w łatwy sposób może wymieniać informacje za pomocą protokołu HTTP za pomocą specjalnie przygotowanych endpointów w standardzie REST. Niektóre z możliwych operacji do wykonania:

 1. pobranie listy pozycji magazynowych (produkty, półprodukty, odpady, surowce)
 2. wykonanie wydania towaru
 3. utworzenie zlecenia produkcyjnego
 4. wysłanie zużytych surowców pod konkretne zlecenie produkcyjne
 5. wysłanie wykonanych operacji w ramach zlecenia produkcyjnego, włącznie z czasami trwania tych operacji
 6. aktualizacja stanu magazynowego produktów gotowych z programu zewnętrznego
 7. wysłanie aktualnego stanu magazynowego produktów gotowych do programu zewnętrznego

 

Komunikacja asynchroniczna

 

W uzasadnionych przypadkach jesteśmy w stanie również komunikować się asynchronicznie (za pomocą zdarzeń) w oparciu o brokery takie jak Kafka czy RabbitMQ

 

Zewnętrzne integratory

 

Niektóre z wykorzystywanych na rynku programów informatycznych nie posiadają technologii pozwalającej wymieniać informacje za pomocą REST lub asynchronicznie. Wykorzystujemy wtedy dodatkowe aplikacje firm trzecich pełniące rolę specyficznych integratorów pomiędzy oboma systemami.

Case study

 

W ramach współpracy z jednym z naszych klientów – firmą Tryumf – producentem trofeów sportowych i biznesowych wykonaliśmy integrację z systemem ERP aktualnie wykorzystywanym w firmie.

 

W ramach integracji zautomatyzowaliśmy proces tworzenia zlecenia produkcyjnego na podstawie zamówienia sprzedażowego w ERP (przemapowanie danych pomiędzy oboma systemami) co znacznie skróciło czas przekazania informacji o konieczności uruchomienia produkcji pod konkretne zapotrzebowanie klientów.

 

Dodatkowo, dane zbierane bezpośrednio z hali produkcyjnej o wykonanych operacjach i zużytych materiałach wysyłamy za pomocą standardu REST do systemu ERP w celu podsumowania zasobów wykorzystanych pod wykonanie zamówienia produkcyjnego.

Rozpocznij 14-dniowy okres próbny

Zacznij zarządzać produkcją w swojej firmie już teraz!

Jeżeli nasz projekt wzbudza Twoje zainteresowanie lub rozważasz inną formę współpracy, skontaktuj się z nami telefonicznie.