Nasze aktualne projekty

System wspierający procesy biznesowe w sieci laboratoriów Roche

 

Od 3 lat współpracujemy z największym koncernem farmaceutycznym Hoffmann-La Roche.
Złożoność procesów biznesowych występująca w tak dużej firmie wymaga od nas dostarczania innowacyjnych i “szytych na miarę” rozwiązań,
dostosowanych do bardzo ścisłych wymagań pracowników laboratoriów.
Nasze rozwiązania obejmują przede wszystkim systemy bazodanowe klasy LIMS, niezbędne w procesie prowadzenia badań klinicznych i eksperymentów.

Nasz projekt realizuje:

 • dostęp do informacji niezbędnych w pracy laboratorium z poziomu dowolnego urządzenia wyposażonego w połączenie internetowe
 • rejestracja całego procesu zamawiania, ekspresji, oczyszczania i krystalizowania molekuł
 • wsparcie procesu produkcji in-house oraz outsource
 • śledzenie postępu prac poszczególnych działów
 • centralna baza danych DNA i innych molekuł
 • rejestrowanie danych związanych z analizami próbek
 • tworzenie raportów analitycznych

Systemy automatyki przemysłowej

Automatyzacja pracy maszyn jest w dzisiejszych czasach standardem w nowoczesnym i konkurencyjnym w swojej ofercie przemyśle.
Od ponad 15 lat wdrażamy w całym kraju systemy automatyki, które pozwalają na komunikację i sterowanie maszynami i urządzeniami.
Nasze projekty realizujemy kompleksowo, począwszy od projektowania, poprzez montaż a kończąc na wdrożeniu.
Dodatkowo możemy zintegrować system z istniejącymi już w firmie rozwiązaniami z zakresu automatyki i informatyki.

Zakres prac:

 • programowanie sterowników PLC, głównie firmy Siemens
 • programowanie paneli operatorskich
 • sterowanie pracą maszyn
 • wizualizacja procesów przemysłowych
 • systemy powiadamiania alarmowego

Projekt dla Twojej firmy

Jeżeli chciałbyś zamówić przygotowanie aplikacji lub systemu automatyki zapraszamy do kontaktu. Wstępną analizę wymagań przeprowadzimy bezpłatnie.
Nasza firma jest szczególnie zainteresowana uczestnictwem w projektach z dziedziny R&D.