Produkcja elementów złożonych w systemie FACTORY plus

Produkcja elementów złożonych w systemie FACTORY plus


W poprzednim przewodniku zaprezentowałem Państwu jak można w 7 prostych krokach skonfigurować aplikację i dodać pierwsze zlecenie produkcyjne dla pracowników na hali. Dodane przez nas zlecenie zawierało jedynie prosty element, nieposiadający złożonej struktury. Tym razem pokażę Państwu jak można łatwo rozpocząć i nadzorować produkcję złożonych detali i całych produktów takich jak meble, konstrukcje stalowe czy urządzenia. Zaczynamy!

Krok nr 1: Uruchomienie aplikacji i zdefiniowanie linii produkcyjnych

Wpisując adres aplikacji w przeglądarce i logując się na konto managera uzyskujemy dostęp do panelu zarządzania produkcją w naszej firmie. Zdefiniujmy sobie teraz dwie linie produkcyjne (marszruty), pierwsza będzie służyła do produkcji elementów podrzędnych i będzie składała się z operacji cięcia i wiercenia. Druga natomiast będzie wykorzystana do montażu i pakowania gotowego produktu, w tym przypadku mebla. Jak definiować linie produkcyjne opisałem w poprzednim wpisie.

Marszruta produktu głównego - tworzenie
Marszruta dla podrzędnego elementu w czasie definiowania procesu produkcji

Krok nr 2: Projekt produktu głównego

Po tym jak zdefiniowaliśmy nasze linie produkcyjne możemy przystąpić do zbudowania struktury naszego pierwszego produktu złożonego. Przyjmijmy, że będzie to stół składający się z blatu i czterech nóg. Wchodzimy zatem w katalog produktów, a następnie klikamy link +Dodaj produkt.

dodawanie głównego produktu w programie factory plus

W tym momencie po prawej stronie ekranu otwiera się edytor produktu, gdzie wpisujemy w polu nazwa “Stół”, a następnie w dolnej części ekranu klikamy przycisk Zapisz. Po zapisaniu produktu w panelu edytora produktu pojawiła się zakładka Technologia wykonania.

Tworzenie i zapis głównego produktu
wybór głównego procesu marszruty

Po przejściu do tej zakładki wybieramy z listy proces produkcyjny dla gotowych produktów, czyli w naszym przypadku składający się z operacji montażu i pakowania.

wybór głównej marszruty
załadowanie operacji marszruty

Ponownie zapisujemy produkt główny, a następnie w drzewie produktu klikamy link +Nowy podelement umiejscowiony zaraz pod naszym produktem głównym. W analogiczny sposób dodajemy oba podelementy stołu, czyli blat w ilości 1 sztuka, oraz noga w ilości 4 sztuki. Pamiętajmy również o wybraniu dla obu podelementów ich technologii wykonania. Tym razem będzie to proces produkcyjny składający się z operacji cięcia i wiercenia.

dodawanie podelementu dla marszruty
definiowanie ilości niezbędnych podelementów
wybór podrzędnej marszruty
załadowanie operacji podrzędnych

Krok nr 3: Pierwsze zlecenie na produkcję złożonego elementu

Mamy już gotową strukturę i technologię wykonania wszystkich elementów potrzebnych do wytworzenia gotowego produktu (stołu). Dodajmy w takim razie na produkcję zlecenie jego wyprodukowania. Klikamy przycisk plus w menu głównym, uzupełniamy klienta i po przejściu do następnego etapu dodawania zlecenia wybieramy w polu nazwa – “Stół”. Lista wyboru procesów produkcyjnych została automatycznie wypełniona przez proces produkcyjny stołu (montaż i pakowanie). Klikamy przycisk zatwierdzenia zlecenia w prawym dolnym rogu ekranu i gotowe.

nowe zlecenie - stworzenie produktu na hali produkcyjnej
załadowanie marszruty dla nowego zlecenia

Krok nr 4: Pierwsza obróbka podelementów – cięcie

Po dodaniu zlecenia aplikacja przekierowuje nas na plan produkcji gdzie można zobaczyć podelementy stołu – nogi oraz blat przydzielone do pierwszej maszyny – Piła, która wykonuje operację cięcie – czyli pierwszą operację marszruty dla elementów podrzędnych.

widok zadań dla pierwszej maszyny - cięcie podelementów
widok zlecenia z panelu pracownika

Otwórzmy nową zakładkę przeglądarki, wprowadźmy adres naszej aplikacji do zarządzania Factory plus i zalogujmy się do panelu pracownika. W następnej kolejności wybieramy z listy maszynę Piła i pojawia się nam się lista elementów do cięcia.

program do zarządzania produkcją z punktu widzenia pracownika

Tutaj należy wspomnieć o ważnym niuansie. W przypadku operacji na elementach posiadających więcej niż jedną sztukę system uaktywni kolejną operację z marszruty już w momencie wyprodukowania pierwszej sztuki. W praktyce oznaczać to będzie tyle że gdy pierwsza noga stołu jest ucięta, można już przekazać ją do kolejnego etapu obróbki – w tym przypadku wiercenia. To samo dotyczy produktów głównych. Przykładowo wyprodukowanie dwóch stołów wiązałoby się z koniecznością wcześniejszej obróbki 2 blatów i 8 nóg, natomiast już w momencie przygotowania 1 blatu i 4 nóg moglibyśmy zacząć montaż pierwszego stołu. Dzięki temu mechanizmowi, praca na hali produkcyjnej jest maksymalnie zrównoleglona.

przekazanie podelementów do dalszych prac po wykonaniu zadania przez proacownika

Wracając do cięcia naszych podelementów – dla obu z nich rozpoczynamy produkcję, uzupełniamy wymagane ilości i kończymy obróbkę. Efektem końcowym powinna być pusta lista w panelu operatora piły oraz w panelu managera.

Krok nr 5: Druga obróbka podelementów – wiercenie

Po zakończeniu cięcia, rozpoczynamy kolejną operację na nogach i blacie stołu – wiercenie. Wszystkie kroki wykonujemy analogicznie jak w przypadku cięcia. Jako manager produkcji warto w planie produkcji zaznaczyć sobie opcję Odświeżaj i na bieżąco obserwować postęp prac i zmiany statusów poszczególnych podelementów.

odświeżenie planu produkcji

Krok nr 6: Montaż i pakowanie gotowego produktu

Ukończenie wiercenia w naszym przypadku przyniesie efekt taki, że w planie produkcji wyświetli się Stół, przypisany do stanowiska montażu. Stanie się to dopiero teraz, ponieważ dopiero w tym momencie wszystkie podelementy stołu są gotowe. Jako pracownik wchodzimy na stanowisko montażu, rozpoczynamy produkcję, uzupełniamy ilość wykonaną i klikamy Zakończ. Dokładnie to samo dzieje się dla operacji pakowania.

montaż gotowego proudktu

Krok nr 7: Zakończenie zlecenia i podgląd raportu produkcji

Ukończenie ostatniej operacji z linii produkcyjnej dla produktów głównych skutkuje automatycznym zamknięciem całego zlecenia produkcyjnego.

podsumowanie zlecenie produkcyjnego

Możemy teraz obejrzeć w statystykach jak przebiegł proces produkcji naszego pierwszego stołu. Wchodzimy w raport operacji na produkcji i filtrujemy listę po numerze naszego zlecenia. Na ekranie otrzymujemy gotowy raport uwzględniający w szczegółach wszystko do wydarzyło się na hali, ile czasu trwało i jakie ponieśliśmy koszty.

raport z produkcji w systemie do zarządzania produkcją Factory plus

To już koniec tego krótkiego przewodnika, w którym pokazałem namiastkę tego jak można efektywnie nadzorować produkcję wyrobów posiadających złożoną strukturę. System Factory plus pozwala oczywiście o wiele bardziej rozbudować proces wytwarzania elementów gotowych, zbudowanych z różnych marszrut i podelementów na wielu poziomach.

Oferta Nasza misja Skontaktuj się

VISIX Systemy informatyczne
ul. Reja 19 62-100 Wągrowiec
NIP: 766 19 40 695
Zajmujemy się projektowaniem i wytwarzaniem zaawansowanych systemów
informatycznych wspierających pracę w rozmaitych dziedzinach przemysłu
i badań naukowych. Nasze oprogramowanie cechuje wysoka jakość wykonania,
minimalizm, ukierunkowanie na użytkownika oraz bardzo konkurencyjna cena.
(c) 2018 by VISIX, Theme by trendyWebStar modified by Leospace