Jak zacząć zarządzać produkcją w FACTORY plus?

Jak zacząć zarządzać produkcją w FACTORY plus?


       W tym przewodniku chcę pokazać Państwu  w jaki sposób szybko w 7 prostych krokach rozpocząć zarządzanie produkcją za pomocą aplikacji FACTORY plus.
      Zakładamy, że na hali produkcyjnej znajduje się już jakikolwiek komputer, tablet lub inne urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową. W zasadzie tylko tyle potrzeba (plus trochę dobrych chęci ze strony pracowników produkcyjnych :)) aby dodać na halę pierwsze zlecenie i rozpocząć monitorowanie postępu jego wykonania.
Pamiętajmy, że aplikacja do zarządzania produkcji jest tylko narzędziem, które automatyzuje pewne czynności. Najważniejszym czynnikiem, który zadecyduje o powodzeniu wdrożenia nowej kultury pracy w firmie jest systematyczne i regularne wykorzystanie aplikacji przez wszystkich pracowników. Zatem zaczynamy!
 

Krok nr 1: Uruchomienie aplikacji i zalogowanie do systemu

 

      Pierwszą rzeczą, którą muszą Państwo zrobić jest oczywiście uruchomienie przeglądarki internetowej (najlepiej Google Chrome) i wpisanie adresu swojej aplikacji w formacie: <nazwa-firmy>.factoryplus.pl. Czynność tą trzeba wykonać zarówno na komputerze służącym do kontrolowania produkcji (menedżer, planista, kierownik produkcji) jak i na komputerze lub tablecie dla pracowników, znajdującym się na hali. Oczywiście w następnej kolejności należy zalogować się do systemu za pomocą podanego loginu i hasła.

 

Logowanie do aplikacji Factory plus
Okno logowanie do aplikacji dla kierownika produkcji

logowanie do programu dla pracownika
Ekran logowania do aplikacji dla pracownika produkcji
 

Krok nr 2: Dodanie procesów produkcyjnych / marszrut  (1 min.)

 

      FACTORY plus zarządza przekazywaniem zlecenia produkcyjnego pomiędzy poszczególnymi stanowiskami za pomocą wyznaczonych ciągów operacji, inaczej marszrut. Wejdźmy zatem do zakładki Ustawienia -> Procesy produkcyjne i zdefiniujmy pierwszy proces składający się z operacji, które odbywają się na naszej hali produkcyjnej.

 

Ustawienia procesów produkcyjnych
Definiowanie nowego procesu produkcyjnego należy rozpocząć od wyboru pozycji z menu

Dodanie nowego procesu produkcyjnego
Dodanie nowego procesu produkcyjnego

Dodawanie nowego procesu produkcyjnego
Ekran dodawania nowego procesu produkcyjnego
 

Krok nr 3: Dodanie maszyn / stanowisk pracy  (1 min.)

 

      W naszym systemie do zarządzania produkcją pojęcie maszyny oznacza ogólne stanowisko przy którym wykonuje się pracę. Pojedynczą operację może wykonywać jedna lub wiele maszyn np. trzy frezarki wykonują operację frezowanie. W celu dodania maszyn wchodzimy w zakładkę Ustawienia -> Maszyny i po prostu dodajemy je podając nazwę, numer i wykonywaną operację.

 

Definiowanie maszyn produkcyjnych
Ekran wejścia do zarządzania maszynami produkcyjnymi

Podgląd listy maszyn
Podgląd listy maszyn produkcyjnych

Dodawanie nowej maszyny do systemu
Ekran definiowanie nowej maszyny produkcyjnej
 

Krok nr 4: Przydzielenie pracownika do maszyn (1 min.)

 

      Z definicji, jedną maszynę może obsługiwać wielu pracowników, a także jeden pracownik może pracować na wielu maszynach, więc klikamy ponownie w Ustawienia -> Użytkownicy, wybieramy pracownika produkcyjnego i przydzielamy mu poszczególne maszyny na zakładce MASZYNY. Dodatkowo możemy do pracownika przypisać jego stawkę godzinową pracy, co pomoże nam w obliczeniu kosztu wyprodukowania elementów zleceń.

 

Menu użytkonwicy w aplikacji do zarządzania
Zarządzanie użytkownikami jest możliwe z poziomu zakładki „Użytkownicy”

Lista użytkowników produkcyjnych w Factory Plus
Lista pracowników produkcyjnych z możliwością dodania nowego pracownika

Dodawanie nowego użytkownika produkcyjnego
Dodawanie nowego użytkownika produkcyjnego

Przydzielenie maszyny do pracownika
Przydzielenie maszyny do pracownika

Lista maszyn produkcyjnych
Lista maszyn przypisanych do użytkownika systemu
 

Krok nr 5: Pierwsze zlecenie (2 min.)

 

      Mając wstępnie skonfigurowaną aplikację dla kierownika produkcji możemy wreszcie wrzucić na halę pierwsze zlecenie. Klikamy plusik w menu i przechodzimy do formularza nowego zlecenia. Wpisujemy nazwę klienta, osobę kontaktową i jego nr telefonu (następnym razem dane klienta załadują się automatycznie po wybraniu go z listy w polu Firma/Klient). Możemy oczywiście dodać uwagi do zlecenia i zmienić domyślny termin realizacji.
      Następnie klikamy strzałkę w prawym dolnym rogu ekranu i przechodzimy na zakładkę dodawania produktów. W tym przykładzie ograniczymy się do dodania tylko jednego produktu. Wpisujemy jego nazwę i wybieramy z listy proces produkcyjny, który doprowadzi do jego stworzenia. Na końcu akceptujemy nowe zlecenie przyciskiem potwierdzenia.

 

Dodanie nowego zlecenia produkcyjnego
Dodanie nowego zlecenia produkcyjnego

Definiowanie szczegółów zlecenia produkcyjnego
Definiowanie szczegółów zlecenia produkcyjnego

Plan produkcji
Widok planu produkcji elementów według marszruty
 

Krok nr 6: Produkcja na hali (kilka minut, w zależności od liczby wybranych operacji)

 

      Pierwsze zlecenie znalazło się na produkcji i możemy monitorować postęp jego wykonania na zakładce STAN PRODUKCJI. Produkt został przypisany do maszyny realizującej pierwszą operację zdefiniowanego przez nas wcześniej procesu produkcyjnego (marszruty).
      Jako pracownik wybieramy z listy maszynę …. i widzimy na liście produkt naszego zlecenia, który oczekuje w kolejce na wykonanie. Po kliknięciu w produkt na liście wyświetla się panel operatora produkcji. Faktyczną produkcję pracownik rozpoczyna przyciskiem ROZPOCZNIJ, następnie uzupełnia wykonaną ilość i kończy produkcję przyciskiem ZAKOŃCZ. W tym momencie produkt został przekazany na kolejną operację spośród wybranych do naszej pierwszej marszruty. Wszystkie operacje powtarzamy dla kolejnych operacji.

 

Wybór maszyny dla operatora
Wybór maszyny – widok operatora

Lista zadań do wykonania dla operatora
Lista zadań do wykonania dla pracownika

Rozpoczęcie pracy produkcyjnej
Ekran rozpoczęcia pracy produkcyjnej

Zakończenie procesu produkcyjnego
Zakończenia zadania produkcyjnego należy dokonać z użyciem przycisku „Zakończ”

Brak zadań produkcyjnych
Pusta lista zadań dla pracownika, po skończonej pracy i wykonaniu wszystkich zadań produkcyjnych
Podsumowanie zakończenia pracy
Podsumowanie wykonanej pracy
 

Krok nr 7: Zakończenie zlecenia i raport pracy (1 min.)

 

      Zakończenie ostatniej operacji procesu produkcyjnego spowodowało zamknięcie naszego zlecenia produkcyjnego. Na tym etapie możemy przeanalizować historię pracy, czasy wykonania i dowiedzieć się ile kosztowało przygotowanie naszego pierwszego zlecenia.
      Policzmy ile czasu upłynęło od chwili zalogowania do systemu … . W zależności od liczby wybranych operacji będzie to kilku do kilkunastu minut. Tak niewiele dzieli Państwa od wdrożenia w swojej firmie skutecznej kontroli i planowania produkcji, która ograniczy marnotrawstwo, pomyłki i nieefektywną pracę.

Zakończenie procesu produkcyjnego
Lista zakończonych procesów produkcyjnych

Raport z pracy produkcyjnej
Raport stanowiący podsumowanie wykonanych prac

Oferta Nasza misja Skontaktuj się

VISIX Systemy informatyczne
ul. Reja 19 62-100 Wągrowiec
NIP: 766 19 40 695
Zajmujemy się projektowaniem i wytwarzaniem zaawansowanych systemów
informatycznych wspierających pracę w rozmaitych dziedzinach przemysłu
i badań naukowych. Nasze oprogramowanie cechuje wysoka jakość wykonania,
minimalizm, ukierunkowanie na użytkownika oraz bardzo konkurencyjna cena.
(c) 2018 by VISIX, Theme by trendyWebStar modified by Leospace