Jak zacząć zarządzać produkcją w FACTORY plus?

Jak zacząć zarządzać produkcją w FACTORY plus?


Program Factory Plus jest aplikacją do zarządzania produkcją w czasie rzeczywistym. Wizualizuje pracę, która odbywa się na każdej zdefiniowanej maszynie, a także pokazuje postęp zleconych zadań i efektywność pracowników, którzy się nimi zajmują. Jak zacząć zarządzać produkcją przy jego pomocy?

W aplikacji Factory Plus w łatwy sposób ustala się priorytety dla zleceń produkcyjnych, zatem manager może zmieniać kolejność wykonywanych zadań, a pracownicy będą je odczytywać na swoich profilach na hali produkcyjnej bez wątpliwości które zadanie powinni potraktować priorytetowo.

aplikacja factory plus

Dodatkowo, system kontroluje poziom zapasów magazynowych, co ułatwia składanie zamówień i właściwe dysponowanie surowcami.

WPROWADZENIE PROGRAMU Factory Plus – przykład

Przewodnik obsługi programu Factory Plus został przygotowany w oparciu o uproszczony schemat planu pracy dla przedsiębiorstwa produkującego stół, składający się z dwóch podelementów – blatu oraz nóg.
Na potrzeby tego przykładu zakładamy, że w przedsiębiorstwie pracuje 2 operatorów (STOL 001 i MON 001), obsługujących 4 maszyny (piłę, wiertarkę, stanowisko montażowe i stanowisko pakowania) w ramach 2 procesów/marszrut (prace stolarskie STOL, prace montażowe MON).

Schemat przebiegu działań na linii produkcyjnej najlepiej zobrazuje tabela.

W tabeli widoczne są ikony odpowiadające określonym działaniom w programie Factory Plus, które zostaną omówione poniżej w punktach. W tej kolejności z łatwością można wprowadzić do systemu wszystkie dane dotyczące procesów produkcyjnych w dowolnej firmie.

1. ZAKŁADANIE KONTA UŻYTKOWNIKOM

Pierwszym punktem, od którego należy zacząć pracę w programie Factory Plus jest wprowadzenie do systemu użytkowników. Są nimi zarówno pracownicy hali, jak i kierownicy poszczególnych działów. Program pozwala nadawać określone uprawnienia i związane z nimi możliwości wprowadzania zmian w planie pracy.

Pracownicy szeregowi hali produkcyjnej nie mogą zmieniać przebiegu zlecenia, czy kolejności nadawania priorytetów. Korzystają oni z aplikacji jedynie meldując przebieg swojej pracy.

W panelu pracownika można doprecyzować na których maszynach pracuje użytkownik, jakie wykonuje prace, a także w jakim tempie i za jaką stawkę godzinową.


Następnie trzeba nadać nazwę, login i hasło. Nazwa będzie widoczna jedynie dla administratora. Login może być symbolem, uniemożliwiającym osobom postronnym identyfikację danych.
Na potrzeby realizowanego przewodnika będą to 001 MON i 001 STOL.

2. OPERACJE

W drugiej kolejności należy wprowadzić do systemu operacje, które są niezbędne dla wykonania produktu. W przypadku produkcji stołu potrzebne są 4 operacje: cięcie, wiercenie, montaż i pakowanie.

Działania te należy powtórzyć dla każdej operacji występującej w procesie produkcyjnym.

3. WPROWADZENIE MASZYN

Należy nadać maszynie nazwę lub symbol, następnie numer oraz wskazać z rozwijanej listy którą z operacji będzie wykonywać.

Pozostając nadal w zakładce „maszyny” obok danych urządzenia znajduje się zakładka „pracownicy”. Należy kliknąć w nią i z rozwijanej listy wybrać pracownika, który ma być przyporządkowany do danej maszyny. Do każdej maszyny można przyporządkować kilku pracowników. Czynność tę należy powtórzy dla każdej maszyny.

4. PROCESY PRODUKCYJNE /MARSZRUTY

Zadaniem marszrut jest pogrupowanie operacji, a także ustalenie ich kolejności w procesie produkcyjnym. Można je zdefiniować klikając w ikonę trzech zębatek.

W wyznaczonym polu należy nadać nazwę marszrucie oraz z rozwijanej listy wybrać operacje, które się na nią składają.

System widzi teraz 2 marszruty

5. PRODUKT

W ostatnim punkcie definiujemy produkt, który ma powstać w procesie produkcyjnym. W menu po lewej stronie należy kliknąć ikonę produktu, a następnie „Dodaj produkt”.

Pod wprowadzonym produktem pojawi się możliwość dodania podelementów, które będą się składać na produkt główny. Więcej na temat wprowadzania złożonych elementów przeczytasz we wpisie Produkcja elementów złożonych w systemie Factory plus

6. NADAWANIE UPRAWNIEŃ UŻYTKOWNIKOM

Aby każdy wprowadzony element procesu produkcyjnego był ze sobą powiązany, należy dodatkowo nadać Pracownikom/Użytkownikom uprawnienia. Jest to nic innego jak wskazanie w profilu Użytkownika (patrz punkt 1) maszyny, na której będzie pracować.
W zakładce „Użytkownicy” należy kliknąć ikonę edycji przy wybranym pracowniku.

Przechodząc do zakładki „Maszyny”, z rozwijanej listy trzeba wybrać maszynę lub stanowisko.

Jeden Pracownik może obsługiwać kilka maszyn i stanowisk, a także jedną maszynę może obsługiwać wielu Użytkowników. Wszystkie dostępy można uściślić w tym panelu.

Linia produkcyjna została przygotowana. Można rozpocząć proces produkcji i otworzyć nowe zlecenie, o którym więcej przeczytać można we wpisie Jak otworzyć nowe zlecenie w aplikacji Factory plus.

Jak zacząć zarządzać produkcją z Factory Plus – podsumowanie

Jak więc widzimy zarządzanie produkcją może być proste i przynieść wiele profitów. Zapoznaj się z ofertą marki tutaj.

Zdjęcie: www.freepik.com

Oferta Nasza misja Skontaktuj się

VISIX Systemy informatyczne
ul. Reja 19 62-100 Wągrowiec
NIP: 766 19 40 695
Zajmujemy się projektowaniem i wytwarzaniem zaawansowanych systemów
informatycznych wspierających pracę w rozmaitych dziedzinach przemysłu
i badań naukowych. Nasze oprogramowanie cechuje wysoka jakość wykonania,
minimalizm, ukierunkowanie na użytkownika oraz bardzo konkurencyjna cena.
(c) 2018 by VISIX, Theme by trendyWebStar modified by Leospace