Dodawanie zlecenia produkcyjnego w systemie FACTORY plus

Dodawanie zlecenia produkcyjnego w systemie FACTORY plus


Tym wpisem rozpoczynamy całą serię artykułów poświęconych naszemu  flagowemu produktowi – aplikacji do zarządzania produkcją dla małych i średnich firm – FACTORY plus.

Jednym z najważniejszych procesów realizowanych w firmach produkcyjnych jest dodawanie nowych zleceń na produkcję. W systemie FACTORY plus nowe zlecenie można dodać zarówno z poziomu przeglądarki WWW komputera PC jak i tabletu (co jest bardzo wygodne w przypadku gdy musimy dodać zlecenie poza biurem).

Po udanym zalogowaniu się do aplikacji należy kliknąć przycisk NOWE ZLECENIE, który jest umieszczony w górnym menu aplikacji.

W pierwszym etapie na ekranie pojawia się formularz pozwalający wprowadzić ogólne dane o zleceniu takie jak: termin realizacji, dane klienta oraz dodatkowe informacje ogólne. Jeżeli dany klient zamawiał już wcześniej cokolwiek to wtedy możemy wybrać nazwę jego firmy z rozwijanej listy, która pojawi się jako podpowiedź do tego co wpisaliśmy do pola Firma. Dzięki temu informacje o osobie kontaktowej i jej numerze telefonu wypełnią się automatycznie na podstawie bazy danych. Jeżeli natomiast wprowadzamy dane klienta po razy pierwszy, to zostaną one zachowane w bazie danych aplikacji podczas zapisu zlecenia.

Po kliknięciu przycisku z ikoną PLUS w prawym dolnym rogu okna aplikacji – przechodzimy do widoku listy zamawianych produktów. W jednym zamówieniu można produkować dowolną liczbę wyrobów, które dodajemy poprzez przycisk Dodaj produkt. W każdym wierszu należy zdefiniować nazwę produktu, jego zamawianą ilość, nazwę surowca z którego będzie wytwarzany oraz wprowadzić ewentualne uwagi dla pracowników na hali. Można również załączyć dowolny plik (zdjęcie, PDF itd.). Na sam koniec wybieramy Proces produkcyjny, który jest wspólną nazwą dla marszruty technologicznej (listy kolejnych operacji technologicznych na produkcie). Temat budowania marszruty poruszę w innym wpisie.

Po zakończeniu wprowadzania produktów możemy oczywiście zlecenie zachować (przycisk PLUS w prawym dolnym narożniku aplikacji), co będzie skutkować pojawieniem się jego produktów na terminalach pracowników na hali. Naturalnie można również usuwać pojedyncze produkty oraz całe zlecenie.

Na sam koniec chciałem nadmienić kilka słów na temat trzech przycisków w kolorze pomarańczowym, znajdujących się nad arkuszem produktów. Pierwszy z nich służy po prostu do podglądu danych ogólnych o zleceniu. Przycisk Pokaż produkty tylko tego klienta służy do ograniczenia słownika podpowiadanych nazw produktów do tych, które wcześniej zamawiał wybrany klient. Trzecia opcja – Skopiuj z ostatniego zlecenia – pozwala w szybki sposób wkleić produkty klienta z ostatniego zamówienia, bez konieczności żmudnego przepisywania ich.

Cały czas intensywnie pracujemy, aby maksymalnie usprawnić proces dodawania zleceń na produkcję.

Oferta Nasza misja Skontaktuj się

VISIX Systemy informatyczne
ul. Reja 19 62-100 Wągrowiec
NIP: 766 19 40 695
Zajmujemy się projektowaniem i wytwarzaniem zaawansowanych systemów
informatycznych wspierających pracę w rozmaitych dziedzinach przemysłu
i badań naukowych. Nasze oprogramowanie cechuje wysoka jakość wykonania,
minimalizm, ukierunkowanie na użytkownika oraz bardzo konkurencyjna cena.
(c) 2018 by VISIX, Theme by trendyWebStar modified by Leospace