Dodawanie zlecenia produkcyjnego w systemie FACTORY plus

Dodawanie zlecenia produkcyjnego w systemie FACTORY plus


Dodawanie zlecenia produkcyjnego do aplikacji FACTORY plus w szybki i zrozumiały sposób pozwoli na monitorowanie przebiegu pracy i umożliwi generowanie raportów pomagających w optymalizacji procesów produkcyjnych.

We wpisie Jak zacząć zarządzać produkcją w FACTORY plus? został przedstawiony sposób konfiguracji programu FACTORY plus z użytkownikami-pracownikami, maszynami i procesami produkcyjnymi w firmie. Ta część przewodnika krok po kroku pokaże jak wprowadzić do systemu zlecenia, które zobrazują etapy linii produkcyjnej, zdefiniowane w nich marszruty, odpowiadające im maszyny oraz obsługujących je pracowników. Wszystko to widoczne będzie w programie Factory Plus.

 Przewodnik został przygotowany w oparciu o uproszczony schemat planu pracy dla przedsiębiorstwa produkującego stół, składający się z dwóch podelementów – blatu oraz nóg.

1. OTWARCIE NOWEGO ZLECENIA

W menu po lewej stronie należy kliknąć ikonę “plus”.
Wprowadzenie nowego zlecenia do aplikacji rozpoczyna się od wpisania danych klienta.
Zakładka ta posiada kilka pól, które należy uzupełnić. Jeśli jest to kolejne zlecenie, system zapamięta dane. Wówczas wystarczy wpisać firmę, a pozostałe pozycje uzupełnią się automatycznie.

W polu „Nazwa” należy wpisać nazwę produktu, w naszym przypadku „stół”.
W polu „Proces” z rozwijanej listy należy wybrać „Prace montażowe MON”. Jest to marszruta z czynnościami nadrzędnymi, która zawiera w sobie marszrutę z czynnościami podrzędnymi (STOL) z podelementami.

2. PLAN PRODUKCJI

Po wprowadzeniu pierwszego zlecenia plan produkcji pokazuje na którym etapie produkcyjnym znajduje się produkt – w naszym przypadku stół, składający się z dwóch podelementów (blatu i nóg).
Aby go śledzić, należy kliknąć ikonę okna w menu z lewej strony.

W planie produkcji widać 4 stanowiska/4 maszyny, które zdefiniowaliśmy w poprzednim przewodniku (piła, wiertarka, stanowski monterskie, stanowisko pakowania). Dwa pierwsze stanowiska należą do pierwszej marszruty (STOL), a dwa ostatnie do drugiej (MON).

Stół składa się z 2 podelementów (blatu i nóg), które wymagają cięcia (na pile) i wiercenia (wiertarką). Dopiero wówczas, gdy oba podelementy zostaną poddane obu procesom (cięciu i wierceniu), produkt główny (stół) pojawi się w drugim procesie produkcyjnym (w drugiej marszrucie MON) i będzie mógł go przejąć pracownik drugiego procesu MON.

Kiedy pracownik zakończy produkcję pierwszego podelementu (blatu) na pile, produkt automatycznie pojawi się na kolejnym stanowisku.

Pracownik zakończył produkcję drugiego podelementu (nóg) na pile. Teraz oba podelementy widoczne są na drugim stanowisku.

Kiedy pracownik odpowiedzialny za zadania w pierwszej marszrucie STOL zakończy pracę, wówczas produkt (stół) pojawi się w kolejnym stanowisku, będącym już drugą marszrutą.

W tym miejscu nie widać już podelementów (blatu i nóg), gdyż w marszrucie MON powstaje gotowy produkt (stół).

Po zakończeniu procesu montażu produkt automatycznie przenoszony jest na stanowisko pakowania.

Kiedy pracownik zakończy ten proces, zlecenie produkcyjne zostanie zamknięte.

3. PODGLĄD PRACY – ZLECENIA PRODUKCYJNE

Wchodząc w zakładkę „zlecenia produkcyjne” możemy podejrzeć na jakim etapie znajduje się obecnie produkcja wybranego elementu. Jest to pomocne narzędzie zwłaszcza podczas produkcji wielu elementów równocześnie. W menu po lewej należy kliknąć ikonę sześcianu.

4. RAPORTY

Istnieje możliwość wygenerowania raportów w pliku Excel. Dane te pozwalają doskonale zobrazować przebieg pracy pod względem historii i czasu, zaangażowania surowców i koordynacji między stanowiskami.

Wprowadzając dane szczegółowe (takie jak czas pracy, koszt pracy, ilość używanych surowców itp.) raporty pozwolą wygenerować dane rzeczywiste dotyczące pracy osób zaangażowanych w produkcję i wyciągnąć odpowiednie wnioski, poprawiające rentowność przedsiębiorstwa.

Sprawdź jak wygląda produkcja elementów złożonych w systemie FACTORY plus.

Zdjęcie: www.freepik.com

Interesują Cię tematy związane z firmą produkcyjną? Zapisz się do newslettera.

na produkcji
Dodawanie zlecenia produkcyjnego w Factory Plus pozwala na perfekcyjne monitorowanie procesów. Zobacz ofertę.

Oferta Nasza misja Skontaktuj się

VISIX Systemy informatyczne
ul. Reja 19 62-100 Wągrowiec
NIP: 766 19 40 695
Zajmujemy się projektowaniem i wytwarzaniem zaawansowanych systemów
informatycznych wspierających pracę w rozmaitych dziedzinach przemysłu
i badań naukowych. Nasze oprogramowanie cechuje wysoka jakość wykonania,
minimalizm, ukierunkowanie na użytkownika oraz bardzo konkurencyjna cena.
(c) 2018 by VISIX, Theme by trendyWebStar modified by Leospace