Co to jest cykl Deminga?

Co to jest cykl Deminga?

Co to jest cykl Deminga?


Cykl Deminga nazywany też Kołem PDCA, to opracowana przez W. E. Deminga koncepcja, która ściśle odnosi się do zarządzania jakością i polega na zastosowaniu odpowiedniego podejścia do realizacji konkretnych działań i procesów w prowadzeniu swojego przedsiębiorstwa. To schemat polegający na wprowadzaniu ciągłego ulepszania w różnych dziedzinach biznesu. Wprowadzenie koła Deminga do swojej organizacji to wprowadzenie do jej codziennego funkcjonowania nowych, sprawdzonych standardów zarządzania. Ważne jest wprowadzanie zmian (np. produktów, usług, nowego podejścia do obecnie wykonywanych działań) małymi krokami, w sposób kontrolowany, testowany i monitorowany. Prowadzenie firmy w zgodzie z cyklem Deminga jest na tyle skuteczne, że w zgodzie z nim od wielu lat działa znana na całym świecie marka Toyota.

Co to jest cykl Deminga? Kroki działania

Cykl PDCA, czyli z języka angielskiego – Plan, Do, Check, Act (kolejno – zaplanuj, zrób, sprawdź, działaj) to metoda, która wpływa na wszystkich członków zespołu. W prosty sposób przedstawia każdemu pracownikowi jaki cel obiera firma, jakie są zależności między poszczególnymi zmianami i jakie są spodziewane efekty. Pokazuje jak wszyscy ludzie tworzący przedsiębiorstwo mogą wpływać na poprawę wyników i jaką naukę mogą wyciągnąć z każdego niepowodzenia.

Planuj (PLAN)

Pierwszy etap cyklu Deminga – odszukaj procesy, które wymagają usprawnienia lub nowości i które pozwolą na efektywniejszą pracę. Należy ustalić czy posiadamy wewnątrz firmy zasoby niezbędne do wprowadzenia zmian, kto i za co ma być odpowiedzialny. Trzeba jasno opisać zadania, aby nie wprowadzać chaosu. Na tym etapie zakładamy też co chcemy osiągnąć i jakimi parametrami będziemy się sugerować przy sprawdzaniu (CHECK) efektów. Ważne, aby poszczególne zmiany wprowadzać bez pośpiechu i w jednym dziale lub na jednym stanowisku na raz.

Zrób (DO)

To etap podczas którego wprowadzamy w życie naszej organizacji zaplanowane wcześniej zmiany. Pamiętaj, że jest to swego rodzaju krótki eksperyment, podczas którego sprawdzamy bez nakładania na siebie presji co poszło w porządku, a co wymagałoby kolejnych poprawek. Bardzo ważne na tym etapie jest gromadzenie danych. Nie oczekuj, że po 10 dniach od wprowadzenia testowych zmian wszystkie wyniki będą idealne. To jedna z korzyści cyklu Deminga – pozwala w krótkim czasie, niemal bezkosztowo testować nowe rozwiązania i sprawdzać czy są zasadne.

Sprawdź (CHECK)

W tej fazie sprawdzamy czy wykonane działania przyniosły efekty czy zadania wykonywane są skutecznie i czy są zrozumiałe. Jeśli nie wszystkie zaplanowane zmiany udało się wprowadzić w życie, dokonujemy poprawek i wracamy do etapu DO na kilka kolejnych dni.

Popraw (ACT)

Jeżeli wszystkie działania przyniosły zamierzony efekt, wprowadzamy je jako standard na pozostałych obszarach przedsiębiorstwa. Jeżeli efekty nie są dla nas wystarczające, należy przejść ponownie do fazy PLAN wprowadzając inne działania do momentu uzyskania satysfakcjonujących efektów. Ostatnim, czwartym etapem procesu, jest usprawnianie. Tu istotne jest monitorowanie i kontrolowanie prawidłowej realizacji całego procesu. W razie wystąpienia jakichkolwiek różnic między wynikami faktycznymi, a planowanymi przeprowadza się działania korygujące.

Co daje nam wprowadzenie PDCA, czyli cyklu Deminga?

Realizowanie cyklu PDCA zapewnia lepsze planowanie i kontakt z klientem oraz pracownikami Twojego przedsiębiorstwa. Wprowadzenie do przedsiębiorstwa ciągłych, systematycznych i niedużych poprawek wpływa na rozwój firmy. Pracownicy nie czują się wrzucani na głęboką wodę i mają jasne opisane zadania. Testowa forma cyklu pozwala uświadomić sobie przez pracowników problemy, na które wcześniej nikt nie zwrócił uwagi. Cykl Deminga daje nam także do ręki ustandaryzowane i systematycznie zbierane dane, dzięki czemu nie krążymy we mgle, tylko wiemy co i na jakim etapie należy zmodyfikować.

Jak program do zarządzania produkcją może wpłynąć na zastosowanie cyklu Deminga?


Cykl Deminga to narzędzie, dzięki któremu sprawniej będzie działała każda gałąź biznesu, także produkcja. Jeśli wiemy już co to jest cykl Deminga i nadal zdarza się, że na produkcji wciąż pojawia się ten sam błąd, warto przyjrzeć się dokładniej temu w jaki sposób działają pracownicy oraz porozmawiać o ich doświadczeniach na danym stanowisku. Wprowadzenie niewielkich zmian, na przykład widocznego dla pracownika plakatu, który przedstawia kolejność wykonywanej pracy może być ogromnym ułatwieniem, jeśli do tej pory wszystkie działania były podejmowane z pamięci. Przetestowanie tak prostego rozwiązania to niewielkie pieniądze, niedługi czas, a może przynieść doskonałe efekty. Jeśli podobny błąd pojawia się na paru stanowiskach, na każdym z nich możesz przetestować inne rozwiązanie problemu i porównując tygodniowe efekty wybrać najskuteczniejsze rozwiązanie. Cykl PDCA możesz także zastosować w przypadku usprawnienia meldowania się w pracy i zdawania reportów na temat ilości wykonanej danego dnia pracy. Być może okaże się, że poszczególne stanowiska produkcji są nieodpowiednio rozmieszczona na hali i kilka niewielkich zmian pozwoli na sprawniejszą pracę. Ogromną zaletą stosowania schematu ciągłego ulepszania jest to, że może być stosowany nawet na z pozoru błahych płaszczyznach.

Program do zarządzania produkcją Factory Plus pozwoli Ci szybko i łatwo kontrolować przebieg wszystkich prac. Dowiedz się więcej tutaj.

Oferta Nasza misja Skontaktuj się

VISIX Systemy informatyczne
ul. Reja 19 62-100 Wągrowiec
NIP: 766 19 40 695
Zajmujemy się projektowaniem i wytwarzaniem zaawansowanych systemów
informatycznych wspierających pracę w rozmaitych dziedzinach przemysłu
i badań naukowych. Nasze oprogramowanie cechuje wysoka jakość wykonania,
minimalizm, ukierunkowanie na użytkownika oraz bardzo konkurencyjna cena.
(c) 2018 by VISIX, Theme by trendyWebStar modified by Leospace