Dokumentacja technologiczna – co powinno się w niej znaleźć?

dokumentacja technologiczna

Dokumentacja technologiczna – co powinno się w niej znaleźć?


Dziś powiemy sobie o temacie dokumentacji technologicznej. Co to jest i co powinno się w niej znaleźć? Co to jest technologia produktu i z czego się składa? Zapraszamy do przeczytania dzisiejszego artykułu!

Co to jest dokumentacja technologiczna? 

Dokumentacja technologiczna to komplet dokumentów opisujący proces technologiczny oraz środki niezbędne do wyprodukowania danego przedmiotu. Znajdują się w nim informacje dotyczące tego jakie normy i warunki techniczne musi spełniać wykonanie, jakie środki będą do tego potrzebne, jak przebiegają procesy wytwarzania poszczególnych części. 

Co to jest technologia produktu?

Technologia produktu to cała ścieżka procesów technologicznych, którą przechodzi wytwarzany przez dane przedsiębiorstwo produkt lub półprodukt. Nazywa się ją także kartą produktu, receptą albo recepturą. 

Jakie są składniki technologii produktu? 

 • Marszruta technologiczna, inaczej mówiąc droga, która opisuje krok po kroku wszystkie czynności niezbędne do wytworzenia produktu. Pozwala na stworzenie optymalnego harmonogramu pracy produkcyjnej. 
 • Materiały, czyli wszystkie półprodukty i surowce niezbędne do wyprodukowania przedmiotu. Dzięki temu wiadomo co i w jakiej ilości umieścić na liście zamówień. 
 • Koszty – to znaczy wszystkie wydatki związane z produkcją danej rzeczy. Są to koszty maszyn, materiałów, zewnętrznych usług, robocizny itd.

Nowoczesne zarządzanie produkcją to systemy takie jak Factory Plus, które ułatwiają gromadzenie wszystkich niezbędnych danych związanych z technologią produktu.

Dlaczego warto prowadzić szczegółową dokumentację techniczną? 

Dla każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego opóźnienia, niedopowiedzenia i nieprecyzyjne instrukcje stanowią problem powodujący straty. Odczuwają to zwłaszcza mniejsze firmy, które nie mogą pozwolić sobie na zaplanowanie produkcji w zewnętrznej, specjalizującej się w tym organizacji. Szczegółowy i wyczerpujący opis produktów to najlepszy sposób na to, aby nie marnować czasu na zbędne telefony, maile, wyjaśnienia oraz późniejsze reklamacje. Uporządkowana, zebrana wiedza na temat wytwarzanego produktu oznacza zwiększenie wydajności oraz możliwość rzeczywistego kontrolowania wyników sprzedażowych. Zbuduje to także wizerunek Twojej firmy produkcyjnej jako solidnej, niezawodnej i dbającej o szczegóły. 

Co musi znaleźć się w dokumentacji technologicznej? 

Pamiętaj, że dokumentację technologiczną wykonuje się dla jednego, konkretnego wyrobu. Ma ona zawierać potrzebne dla pracowników informacje, na tyle wyczerpujące i łatwo opisane, aby proces produkcji przebiegał sprawnie. 

W skład dokumentacji technologicznej wchodzi wiele pozycji:

 • Karta technologiczna – inaczej mówiąc opis technologii produktu. Jest to opis wszystkich czynności, stanowisk oraz narzędzi, które są niezbędne do produkcji określonego wyrobu. Opisuje się w nich szacunkowy czas dla każdej z potrzebnych do wykonania operacji. Dodatkowo w karcie koniecznie muszą się znaleźć nazwy i oznaczenia części, nazwy każdego z elementów oraz nazwa tworzywa z jakiego są wykonane. Aby łatwiej było odczytać oznaczenia często dodaje się rysunki techniczne wyrobów. To najbardziej wyczerpujący dokument, który jest podstawą prawidłowego funkcjonowania firmy produkcyjnej.
 • Instrukcja technologiczna – opis konkretnych operacji, które musi wykonać operator danej maszyny. Zawiera wszystkie informacje dzięki którym obsługa urządzenia przebiega płynnie i sprawnie. 
 • Karta normowania czasu – dokumenty zawierające normy czasu dla poszczególnych operacji związanych z obróbką wyrobu. 
 • Wykaz pomocy warsztatowych – dokument opisujący niezbędne do zrealizowania procesu technologicznego narzędzia. Zazwyczaj narzędzia wypisuje się w takiej kolejności, w jakiej będą używane.
 • Karta normowania materiału – dokument zawierający ilość zużytych materiałów i półproduktów niezbędnych do wykonania określonego wyrobu.
 • Przewodnik – dokument, który informuje o tym ile operacji i w jakiej kolejności należy wykonać. Zazwyczaj przekazywany jest w formie rysunkowej. Dzięki niemu można rozliczyć pracownika z ilości wyprodukowanych wyrobów. 
 • Kwit materiałowy – informuje o tym, co i w jakiej ilości zostało pobrane z magazynu w celu przeprowadzenia określonej operacji technologicznej. 
 • Karta pracy – służy do wyznaczenia pracownikowi zadań, kontroli wykonanej przez niego pracy i wyrobów oraz obliczenia należnej zapłaty.
 • Karta chronometrażu – dokument, który monitoruje rzeczywisty czas pracy potrzebny do wykonywania poszczególnych zadań. Służy do przyszłego planowania i ustalania norm czasu pracy. 

Zobacz jak możesz zaplanować pracę na poszczególnych maszynach w Factory Plus.

Czego nie wpisywać do dokumentacji technologicznej? 

 • Oczywistych działań, które nie są istotne dla samego produktu, na przykład szczegółowego opisu obsługi maszyny, z której korzysta pracownik. Jest to jego wiedza zawodowa, opisywanie jej będzie zbędne i sprawi że dokumentacja będzie mniej czytelna. 
 • Ścian tekstu, ponieważ sprawiają że całość jest nieczytelna. Sposób opisu poszczególnych elementów i procesów powinien być zwięzły.
 • Poufnych informacji, na przykład jeśli posiadasz własną recepturę i chcesz, aby została ona tajemnicą możesz posługiwać się skrótami, a nie szczegółowymi nazwami substancji chemicznych

Podsumowanie

Z pewnością w dokumentacji technologicznej może znaleźć się jeszcze więcej dokumentów, zwłaszcza specyficznych dla danej branży wytwórczej. Pamiętaj że taka dokumentacja to jest narzędzie pomocnicze dla każdego z pracowników Twojej firmy. Pomoże przewidzieć spodziewane dochody, ustalić ile materiałów trzeba zamówić, jaka jest wydajność pracowników itd. Pamiętaj też, że nie jest to rzecz, którą można odłożyć do szuflady i o niej zapomnieć. Aby utrzymać wydajność i jakość na wysokim poziomie, dobrze aby do dokumentacji wprowadzać ciągłe aktualizacje. Możesz to robić po analizie danych, która pomoże Ci zoptymalizować procesy. Żeby ułatwić sobie zadanie i oszczędzić mnóstwo czasu skorzystaj z aplikacji do zarządzania produkcją Factory Plus. 

Oferta Nasza misja Skontaktuj się

VISIX Systemy informatyczne
ul. Reja 19 62-100 Wągrowiec
NIP: 766 19 40 695
Zajmujemy się projektowaniem i wytwarzaniem zaawansowanych systemów
informatycznych wspierających pracę w rozmaitych dziedzinach przemysłu
i badań naukowych. Nasze oprogramowanie cechuje wysoka jakość wykonania,
minimalizm, ukierunkowanie na użytkownika oraz bardzo konkurencyjna cena.
(c) 2018 by VISIX, Theme by trendyWebStar modified by Leospace